Kanban - japońska metoda sterowania produkcją. W pierwotnym znaczeniu słowa kanban można przetłumaczyć jako szyld albo tabliczkę z napisem informującym. 1

Przypisy