Rentier - osoba dysponująca stałymi dochodami z posiadanego kapitału, nieruchomości, papierów wartościowych (obligacje, akcje)1. W związku z tym osoba taka nie musi pracować.

Przypisy