Scrum - to framework, który pozwala na rozwiązywanie złożonych problemów adaptacyjnych, a jednocześnie produktywnie i twórczo dostarczać produkty wysokiej jakości. Scrum sam w sobie jest prostą strukturą do efektywnej współpracy zespołowej nad złożonymi produktami. 1

Scrum został stworzony przez Ken Schwabera oraz Jeffa Sutherlanda, którzy stoją za Scrum Guide. Sam Guide zawiera definicję Scruma oraz opisuje bardzo ogólnie role, zdarzenia, artefakty i zasady frameworka. 2

Według twórców Scrum ma trzy cechy:

  • jest lekki
  • jest prosty do zrozumienia
  • jest trudny do opanowania

Scrum framework:

Scrum framework wizualizacja FOT: Scrum framework (Źródło: https://www.scrum.org/resources/scrum-framework-poster)

Przypisy